‘Hoort theologie wel op de universiteit?’

Over de plaats van theologie aan de universiteit

Vrije Universiteit Amsterdam
9 september 2016, 13.00 – 16.30 uur

Discussie status theologie

De discussie over de status van de theologie werd recent opnieuw opgeworpen door Fred van Lieburg (in Ad Valvas nr. 16). Het Abraham Kuyper Center for Science and Religion (AKC) en het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET) praten er graag verder over door met theologen, filosofen en andere deskundigen en belangstellenden op een middagsym­po­sium.

De Amsterdamse systematisch theoloog Gerrit Cornelis Berkouwer (1903-1996) werd in de jaren dat hij hoogleraar aan de faculteit Godgeleerdheid was zozeer als boegbeeld van de Vrije Universiteit gezien, dat hij binnen en buiten Nederland wel werd aangeduid als “Mr. VU”.  De vraag is echter of hij met zijn vak wel op een academische instelling als de VU thuishoorde. Berkouwer ging er als christelijk theoloog van uit dat de Bijbel een bijzonder boek is waarin de stem van God tot ons komt. Volgens velen is dat wetenschappelijk gesproken echter geen verantwoord uitgangspunt – niet op een openbare universiteit en ook niet op een bijzondere. Want, zo is de redenering, een dergelijk apriori beknot het vrije, ongebonden onderzoek dat bepalend dient te zijn voor het wetenschappelijk project. Heeft bovendien Immanuel Kant niet reeds vele eeuwen geleden aangetoond dat kennis van God voor ons beperkte mensen niet mogelijk is? Berkouwers eigen leerling H.M. Kuitert zou dat punt er in de twintigste eeuw trouwens nog eens flink inwrijven bij wie door Kant nog niet overtuigd was.

Programma

13.00 uur             Opening door symposiumvoorzitter prof. dr. René van Woudenberg (AKC)
13.10 uur             prof. dr. Fred van Lieburg (FGW, Geschiedenis)
13.30 uur             Vragenrondje
13.35 uur             dr. Rik Peels (FGW, Wijsbegeerte)
13.55 uur             Vragenrondje
14.00 uur             prof. dr. Ruard Ganzevoort  (GGL)
14.20 uur             Vragenrondje

14.25 uur             Pauze

14.45 uur             prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders (rector UvH)
15.05 uur             Vragenrondje
15.10 uur             prof. dr. Gijsbert van den Brink (GGL)
15.30 uur             Vragenrondje
15.35 uur             Plenaire bespreking
16.20 uur             Sluiting door prof. dr. Cees van der Kooi (HBCRET)

LocatieFlyer symposium VU

Vrije Universiteit Amsterdam
Hoofdgebouw 14A-33
De Boelelaam 1105
1082 HV AMsterdam

Aanmelden

Belangstellenden zijn hartelijk welkom dit symposium bij te wonen. Graag aanmelden bij Irma Verlaan, g.h.verlaan@vu.nl.

Organisatie

Abraham Kuyper Center for Science and the Big Questions (AKC)
Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET)

Contact

Irma Verlaan (g.h.verlaan@vu.nl)