Op 7 oktober 2016 vond het symposium ‘Geloven in God zonder bewijs. De betekenis van Alvin Plantinga voor filosofie, theologie en kerk‘ plaats.

Aanleiding was de Nederlandse uitgave van Plantinga’s boek ‘Kennis en Geloof’ (Knowledge and Christian Belief).  Hierin onderbouwt hij met veel argumentatieve kracht zijn stelling dat geloof in God ook 100% redelijk kan zijn als het niet gebaseerd is op bewijzen, argumenten, of andere redenen. Het geloof in God is zo fundamenteel dat het dient als basis voor alle andere overtuigingen.

Alvin Plantinga is door dr. Jeroen de Ridder geïnterviewd via Skype. Het interview gaat over het boek en de voornaamste ideeën die hierin worden gepresenteerd. Daarnaast wordt besproken hoe Plantinga’s ideeën omtrent dit onderwerp tot stand zijn gekomen.

Het interview duurt 30 minuten en is via onderstaande link te bekijken.

Interview met Alvin Plantinga (Nederlandse ondertiteling) • Jeroen de Ridder, 7 oktober 2016 on Vimeo

Dit interview kan tot stond in samenwerking met AKZ+, Stichting voor Christelijke Filosofie en Permanente Educatie Predikanten.