Geloven in God zonder bewijs

De betekenis van Alvin Plantinga voor filosofie, theologie en kerk
n.a.v. de Nederlandse vertaling van
Knowledge and Christian Belief

Theologische Universiteit Kampen
7 oktober 2016, 13.30 – 17.15 uur

Alvin Plantinga. Een beroemde 83-jarige Amerikaanse filosoof met Friese wortels. Een apologeet die graag de dialoog met overtuigde atheïsten aangaat. Zijn altijd scherpzinnige gedachten over het bestaan van God, het probleem van het kwaad, de (on)redelijkheid van het geloof, schepping&evolutie, geloof&wetenschap en het atheïsme zijn zeer invloedrijk en worden door voor- en tegenstanders diep gerespecteerd.

In de Nederlandse taal was alleen zijn Het echte conflict. Wetenschap, religie en naturalisme (2014) verkrijgbaar. Nu verschijnt bij Brevier ook de vertaling van Knowledge and Christian Belief, dat in 2015 verscheen als kortere en breder toegankelijke versie van Plantinga’s invloedrijke Warranted Christian Belief (2000). Hierin onderbouwt Plantinga met veel argumentatieve kracht zijn stelling dat geloof in God ook 100% redelijk kan zijn als het niet gebaseerd is op bewijzen, argumenten, of andere redenen. Het geloof in God is zo fundamenteel dat het dient als basis voor alle andere overtuigingen. Reden genoeg voor een stevige studiemiddag waarin deze invloedrijke en relevante opvatting van Alvin Plantinga vanuit filosofisch en theologisch perspectief wordt belicht: Geloof in God, ook zonder bewijs.

Programma

13.30 uur       Opening door voorzitter Hans Burger
13.40 uur       Interview met Alvin Plantinga door René van Woudenberg (conference call)

14.15 uur       Alvin Plantinga’s betekenis voor filosofie en theologie

 • Bas Hengstmengel
  “Augustijnse christelijke filosofie – de plaats van Alvin Plantinga’s denken in de christelijke filosofie sinds Augustinus”
 • Jeroen de Ridder
  “De grenzen van argumenten: Plantinga over kennis van God”
 • Dolf te Velde  
  “De betekenis van Alvin Plantinga’s denken voor de theologie”

15.30 uur    Pauze

16.00           Alvin Plantinga’s betekenis voor theologie en kerk

 • Cees-Jan Smits
  “Kritische kanttekeningen (vanuit de dialectische theologie) bij het gebruik van Alvin Plantinga’s denken binnen de theologie”
 • Guus Labooy
  “Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord – ‘Augustinian science’ en de kerk, een hommage aan Plantinga”
 • Piet de Vries
  “Overtuigend gezag. De Schriftvisie van Alvin Plantinga”

17.15 uur   Sluiting

Borrel

Aanmelden

www.akzplus.nl/plantinga
Kosten zijn €9,95 per persoon

Locatie

Theologische Universiteit Kampen

Organisatie

AKZ+, PEP en het Abraham Kuyper Center (AKC)