Het onderzoeksklimaat is bepalend voor de wetenschapsintegriteit, blijkt uit veel onderzoek. In dit artikel in de Ad Valvas wijdt onze college Joeri Tijdink uit over verschillende aspecten die invloed hebben op het onderzoeksklimaat. Onder andere gaat het over de cursus die hij en Tamarinde Haven hebben ontwikkeld voor PhD begeleiders “Promovendi krijgen vaak te weinig begeleiding en dat komt deels doordat de begeleiders niet goed weten hoe je dat doet. Je bent gepromoveerd en dan moet je ineens andere promovendi gaan begeleiden. Niemand die je vertelt hoe”. Verder komt het aan bod dat het belangrijk is om negatieve ervaringen te delen, en dat het ondezoeksklimaat zo zou moeten zijn dat je het kunt delen wanneer je een fout maakt. Dit is ook een toon die gezet kan worden door de leidinggevenden, wanneer zij openlijk hun fouten kunnen toegeven, creëert dit ruimte voor anderen om hetzelfde te doen.

Beeld: Berend Vonk

Read the full article

Go to page