‘Het idee van een universiteit’

Vrije Universiteit Amsterdam
9 november 2016, 12.30 – 17.00 uur
Het programmaboekje staat online!

Universiteit in crisis

De geloofwaardigheid van de wetenschap is onder druk komen te staan door onder meer economisering, fraude en populaire misvattingen. Toen bijvoorbeeld Diederik Stapel, hoogleraar sociale psychologie in Tilburg, in 2011 door de mand viel wegens fraude op grote schaal met onderzoeksgegevens, werd gezegd dat dit het topje van een ijsberg was. In de sociale psychologie leidt meer dan 80 procent van de onderzoeken bij herhaling tot andere resultaten. De geesteswetenschappen gaan zwaar gebukt onder rendements-denken, dat zich ondermeer uit in publicatiedruk. Ook het universitair onderwijs verkeert in een suboptimale conditie. Aan studenten wordt vooral kennis van het vak overgedragen, aan algemene academische karaktervorming wordt weinig gedaan. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de bredere intellectuele vaardigheden van studenten tijdens hun studie bijna geen enkele verbetering laat zien.

Onlangs verwierf het Abraham Kuyper Centrum een grote subsidie van de Templeton World Charity Foundation om, in een tijd waarin de universiteit in een crisis verkeert, onderzoek te doen naar De epistemische verantwoordelijkheden van de universiteit. Daarom organiseert het centrum aan de Vrije Universiteit Amsterdam op woensdag 9 november een openingssymposium over Het idee van een universiteit.

Wetenschappers, bestuurders en studenten ontmoeten elkaar en wisselen van gedachten over de huidige situatie van onderzoek en onderwijs in Nederland. Wat zijn de fundamentele waarden in onderwijs en onderzoek en hoe kunnen universiteiten vandaag de dag tegemoet komen aan hun verantwoordelijkheid om recht te doen aan deze fundamentele waarden?

Sprekers

  • dr. Lex Bouter, hoogleraar integriteit VUmc, voormalig rector van de VU
  • dr. Meindert Flikkema, hoofddocent Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de VU, redacteur van Sense of Serving: Reconsidering the Role of Universities Now (2016)
  • dr. Trudy Dehue, hoogleraar wetenschapsgeschiedenis en wetenschapssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • dr. Hans Radder, emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de afdeling Wijsbegeerte van de VU, initiatiefnemer Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten
  • dr.mr. Jaap Winter, voorzitter College van Bestuur VU
  • mr. Eugene Sutorius
  • dr. Ad Verbrugge, hoofddocent sociale en politieke Filosofie aan de afdeling Wijsbegeerte van de VU, voorzitter van Beter Onderwijs Nederland

Bekijk hier het volledige programma

Bekijk hier het programma van de parallelle sessie

Aanmelding

Klik hier om u aan te melden. Deelname is gratis.

Locatie

Vrije Universiteit Amsterdam
Hoofdgebouw, Agora 1 (3e verdieping)
De Boelelaan 1105
1082 HV Amsterdam

Organisatie

Dr. Rik Peels
Dr.ir. Jeroen de Ridder
Drs. Irma Verlaan
Prof.dr. René van Woudenberg

Contact

Abraham Kuyper Center
Afdeling Wijsbegeerte
Faculteit Geesteswetenschappen
Vrije Universiteit Amsterdam
1082 HV Amsterdam

Email: abrahamkuypercenter@vu.nl

openingssymposium

Photo credit: Ars Electronica / Martin Hieslmair