Bestaat God wel/niet?

Een verkennend debat over zin en onzin van argumenten voor het bestaan van God. Met Emanuel Rutten, Jeroen de Ridder, Franca Treur en Huub Oosterhuis. Onder leiding van Wilfred Scholten.

Nog nooit geloofden zo weinig mensen in het bestaan van God als in deze 21ste eeuw. Is het daarom dat sommige gelovige wetenschappers zich de laatste tijd uitputten in bewijsvoering voor zijn bestaan? Trekken ze daarmee ongelovigen over de streep en  maken ze geloof redelijker of kan dat niet en is daar een andere kijk op God voor nodig?

Daarover gaat het in een debat over de recent verschenen studie ‘En dus bestaat god’ van de filosofen Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder, waarin het bestaan van God aan de hand van acht invalshoeken wordt beargumenteerd. Wilfred Scholten leidt de avond met de auteurs en met schrijfster Franca Treur die haar streng gereformeerde geloof achter zich liet en Huub Oosterhuis die met zijn Amsterdamse Ekklessia als één van de eersten in de katholieke kerk nieuwe wegen insloeg. Met een inleiding van Rode Hoed directeur Ton van Brussel.

Organisatie: ForumC en het Abraham Kuyper Center for Science and Religion i.s.m. Rode Hoed