Shalom voor Nederland

Wolterstorffs betekenis voor christelijke filosofie

6 juni 2017
Filmzaal PThU, Vrije Universiteit Amsterdam


Het filosofische werk van Wolterstorff is breed en veelzijdig. Wat is zijn betekenis voor de filosofie in het algemeen en de christelijke filosofie in het bijzonder? Hoe loopt ‘Shalom’ als een rode draad door zijn werk? Tijdens deze bijeenkomst maken we kennis met Nicholas Wolterstorff. Daarbij richten we ons speciaal op de actuele betekenis van zijn praktisch-filosofische werk, die centraal staat in de bundel die dan wordt gepresenteerd: Denken om shalom.

Programma

NB. Voertaal is Engels. 

13.00 uur: registratie en ontvangst

13.30 uur: Opening  door Sander Luitwieler, voorzitter
13.40 uur: Nicholas Wolterstorff: shalom in times of anxious populism’
14.20 uur: Plenair gesprek
14.45 uur: Boekpresentatie, door Robert van Putten

15.00 uur: Pauze

15.30 uur: Bart Cusveller: Shalom – Wolterstorff in samenhang
15.50 uur: Harry Kunneman: De betekenis van Wolterstorff voor Nederland 
16.10 uur: René van Woudenberg: de betekenis van Wolterstorff voor de Nederlandse christelijke filosofie 
16.30 uur: Plenair gesprek

17.00 uur: borrel

Aanmelding

Deelname kost €29,00. Meld u hier aan.

Organisatie

Het Abraham Kuyper Center organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met de Stichting voor Christelijke Filosofie en AKZ+ Weet wat je gelooft.


Nicholas Woltersdorff in Nederland 6-9 juni

De bundel die tijdens deze bijenekomst wordt gepresenteerd, verschijnt in de boekenreeks (‘Verantwoordingsreeks’) van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Hierin staat de actualiteit van Wolterstorffs praktische filosofie centraal. Ter gelegenheid van de presentatie van deze bundel komt de 85-jarige filosoof naar Nederland om ons in vier studiemiddagen te inspireren tot het begrijpen, doordenken en toepassen van zijn gedachtegoed. Hier vindt u meer informatie over de andere drie studiemiddagen.