Publications

Resources

Filter results

84 ResultsPage 1 of 6

McQueen, K.J. (2015). ‘Mass Additivity and A Priori Entailment’ In Synthese.

McQueen, K.J.. ‘Four Tails Problems for Dynamical Collapse Theories’ In Studies in the History & Philosophy of Modern Physics 49: 10-18 (2015).

Kelvin McQueen (2015). ‘Physical Realization’, The Philosophical Quarterly, doi: 10.1093/pq/pqv076 (invited book review).

De Bruin, L.C. & Strijbos, D. (2015) Self-Interpretation as First-Person Mindshaping: Implications for Confabulation Research. Ethical Theory and Moral Practice 18, p. 297–307.

Rik Peels (2015). “A Modal Solution to the Problem of Moral Luck”, American Philosophical Quarterly 52.1, 73-87.

Rik Peels (2015). Thomas M. Crisp, Steve L. Porter en Gregg A. Ten Elshof (red.), Christian Scholarship in the Twenty-First Century: Prospects and Perils (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2014), Soteria.

Rik Peels (2015). “Een wandelgids bij het leven. Een analytische evaluatie van de Christelijke Dogmatiek”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 69.1, 21-37.

Rik Peels. (2015). “Believing at Will Is Possible”, Australasian Journal of Philosophy 93.3, 524-541.

Gijsbert van den Brink (2015). “Evolution as a Bone of Contention between Church and Academy: How Abraham Kuyper Can Help Us Bridge the Gap” in: Gordon Graham (ed.), The Kuyper Center Review, Volume 5 (Grand Rapids: Eerdmans, 2015), 92-103.

Gijsbert van den Brink (2015), “The Reformation, Rationality and the Rise of Modern Science”, in: Herman Selderhuis & Volker Leppin (eds.), Reformation und Rationalität (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, p. 193-205).

Gijsbert van den Brink (2015). “De rede”, in: Koos van Noppen et al. (eds.), Ankerplaatsen – waar geloven houvast vindt. Opstellen aangeboden aan dr. Wim Dekker (Zoetermeer: Boekencentrum, p. 127-140.).

Gijsbert van den Brink (2015), “Triangular Authority: Scripture, Tradition and the Church”, in: Jan Jorrit Hasselaar & Peter Ben Smit (eds.), An Ongoing Conversation. The Green Patriarch in the Netherlands (Amersfoort: Bisschoppelijk Bureau van de Oud Katholieke Kerk van Nederland, 2015), 76-79.

Gijsbert van den Brink (2015). “Openbaring overbodig? Een verkenning van enkele hedendaagse CSR-verklaringen van het ontstaan van godsdienstigheid”, in: Ad de Bruijne, Hans Burger, Dolf te Velde (eds.), Weergaloze kennis. Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en Kerk aangeboden aan prof. dr. B. Kamphuis (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015), 115-125.

Gijsbert van den Brink (2015). ‘Hoe het begon’ [How It All Started]. Drie schetsen in M.C. Batenburg e.a. (red.), Goed gelovig. Een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs, Zoetermeer 2015, 182-208.

Glas, G. (2015). Angst: een verkenning. Christen-Democratische Verkenningen. Lente 2015, pp. 36-42.

Page 1 of 6

Filter Publications

Use the filters below to narrow your search. You can select multiple options simultaneously.

  • Research project

  • Author

  • Year of Publication