Rik Peels, “Hedendaagse apologetiek‖, in Henk Bakker, Maarten Kater en Van Vlastuin (eds.), Verantwoord geloof: Handboek apologetiek (Kampen: Brevier), 137-148.