Gijsbert van den Brink, “Het bestaan van God” in: Henk Bakker, Maarten Kater en Van Vlastuin (eds.), Verantwoord geloof. Handboek christelijke apologetiek (Kampen: Brevier, 2014), 371-382.