Gijsbert van den Brink (2015). “Openbaring overbodig? Een verkenning van enkele hedendaagse CSR-verklaringen van het ontstaan van godsdienstigheid”, in: Ad de Bruijne, Hans Burger, Dolf te Velde (eds.), Weergaloze kennis. Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en Kerk aangeboden aan prof. dr. B. Kamphuis (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015), 115-125.