Gijsbert van den Brink (2015). ‘Hoe het begon’ [How It All Started]. Drie schetsen in M.C. Batenburg e.a. (red.), Goed gelovig. Een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs, Zoetermeer 2015, 182-208.