Elk jaar kiest De Jonge Akademie tien nieuwe, talentvolle onderzoekers om haar gelederen te versterken. Dit jaar is Jeroen de Ridder, als senior onderzoeker verbonden aan het Abraham Kuyper Center, toegetreden als lid.

Naast bewezen wetenschappelijke kwaliteit beschikken leden over een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening en wetenschapscommunicatie. Een lidmaatschap is voor vijf jaar. De officiële installatie van de nieuwe leden vindt 8 juni 2017 plaats in Amsterdam.

Onderzoek
Voor filosoof Jeroen de Ridder (1978) is de betekenis van wetenschappelijke kennis een belangrijk onderwerp. Hij schreef over de effecten van de ‘verabsolutering’ van de natuurwetenschappen’ binnen het ‘Science beyond Scientism‘ project. In zijn huidige onderzoek over kennis en democratie brengt De Ridder kentheorie en politieke filosofie bij elkaar. Hij publiceert ook over de kernverantwoordelijkheden van universiteiten binnen het onderzoeksproject ‘The Epistemic Reponsibilities of the University‘. Verder richt hij zich op zinvolle ‘outputmeting’, loopbaanbeleid en de agendabepaling van wetenschap.dja

De Ridder is naast zijn werk voor het Abraham Kuyper Center ook universitair docent bij de Faculteit der Geesteswetenschappen, gespecialiseerd in epistemologie, wetenschapsfilosofie en godsdienstfilosofie. In dat kader denkt hij na over de vraag hoe, behalve individuen, ook groepen mensen intellectuele deugden kunnen hebben. Ook heeft De Ridder een column op www.geloofenwetenschap.nl.